Överblick över alla produktfördelar - Tillbehör fläktar

Användarkomfort

Optimalt samspel mellan produkt och tillbehör

För perfekta resultat

Mieles originaltillbehör har utvecklats speciellt för Mieles hushållsmaskiner för att garantera bästa resultat.

Utrustning

Filter NoSmell med aktivt kol

Totalt fritt från matos i köket

Effektivt mot lukt: Vid cirkulationsdrift binds och neutraliseras lukterna helt utan kvarvarande rester.

Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning

Värt att veta om Mieles tillbehör för fläktkåpor

Tillbehör till fläktkåpor

Kolfilter mot obehaglig lukt i köet

Cirkulationsfläktar (kolfilterfläktar) suger in vattenånga från matlagningen och filtrerar fett- och luktpartiklar. Eftersom den renade luften leds tillbaka till rummet behövs kolfiltret för att undvika obehagligt matos.

Rengöringsprodukter

Dunstabzugshauben Reinigungsprodukte